ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.dallatours.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Далла Турс EОOД и посетителите на уебсайта www.dallatours.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за Далла Турс EОOД:
Наименование: Далла Турс EОOД
Адрес на управление: гр.Нови Искър ул. Бреза 21

Адрес на офис: пл. П. Р. Славейков 6, офис 3, ет. 2
Регистрация: № PK-01-7527, Туроператор (ТО)
Булстат: 203796661
Управител: Таня Манолкова

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.dallatours.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените за изработка на сайтове от Далла Турс EОOД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.webdesignbg.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Далла Турс EОOД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Далла Турс EОOД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Далла Турс EОOД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.dallatours.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Далла Турс EОOД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на уебсайт, след като това е поискано от самите тях. Далла Турс EОOД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) Далла Турс EОOД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) Далла Турс EОOД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7) Далла Турс EОOД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.dallatours.com посетителите се съгласяват Далла Турс EОOД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.dallatours.com.

(10) Посетителите на www.dallatours.com в качеството си на физически лица се съгласяват Далла Турс EОOД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.dallatours.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Далла Турс EОOД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.dallatours.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.dallatours.com считано от 25.05.2018 г.