Правила и Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТА „ДАЛЛА ТУРС“ EОOД

1.ЗАПИСВАНЕ

1.1.Резервация  е възможно по телефон, e-mail, чрез туристически агент в страната или директно в офиса на ТО.

1.2. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията и предоставянето от потребителя на необходимите документи.

1.3. При неспазване на горепосочените условия екскурзията се смята за анулирана и ТО удържа внесения депозит.

2. ВИЗИ

2.1.ТО пряко или чрез туристически агент предоставя преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

2.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани ТО ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучери, билети/. По искане на Потребителя, ТО подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на ТО изискуемите от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите  и неизплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от визата на Потребителя.

2.3. Издаването на визата за съответната държава е в компетенциите единствено на посолството и не се гарантира от ТО. В случай на отказ от Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 50лв. технически разходи на Потребителя, ако няма други изисквания. Размерът на таксите и други разходи е посочен във всяка информация за съответната екскурзия, за която се изисква издаване на виза, съгласно чл.80, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ)..

2.4. Стойността на визите не е включена в цената на екскурзията.

 

 

 

Подпис / Далла Турс/ : ……………………………..                                                              Подпис  /Потребител/ :………………………….

 

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Валидна лична карта или валиден задграничен паспорт – ксерокопия.

3.2. За деца до 18г. в случай, че не пътуват с двамата си родители нотариално заверена родителска декларация, която трябва да бъде в оригинал и копие на българската граница. При разминаване на фамилиите на детето и родителите е необходимо да се носи акта за раждане ( оригинал и ксерокопие).

  1. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цените на екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинга на БНБ при курс 1 EUR 1.9558 лв.

4.2. Агенцията си запазва правото на промени на цената при повишаване на курса на EUR към лева с повече от 5%.

4.3. В цените на екскурзиите не са включени входните такси на музеите.

4.4. Туроператорът си запазва правото на промяна в цените в случай на: ненабран минимален брой на туристите; повишение на цената на горивото; размера на таксите; свързани с ползваните услуги по договора; обменния валутен курс; относими към договора  в периода между сключването му и датата на отпътуването. Цената се коригира пропорционално на увеличението на ползваните услуги.

  1. ТРАНСПОРТ

5.1. Всички екскурзии се осъществяват с лицензирани транспортни средства. В автобусите е забранено тютюнопушенето и консумирането на храна и алкохол.

  1. НАСТАНЯВАНЕ

6.1. Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка (освен ако в програмата не е упоменато друго) в стаи с 2, 3 и 4 легла в зависимост от програмата.

6.2. При желание за ползване на единична стая туристът предварително уведомява Агенцията, като доплаща според различните програми и броя на нощувките определена сума преди началото на екскурзията.Туроператорът си запазва правото да промени хотелът с друг от същата или по-висока категория,когато обективни обстоятелства налагат това.

6.3. Хотелите приемат туристи след 14 часа, а стаите се освобождават до 11 часа.

  1. ЗАСТРАХОВКА

7.1. Агенцията осигурява здравна застраховка, която покрива разходи при злополука по време на пътуването в чужбина. Покритието на застраховката е в размер на минималния лимит, определен от приемащите държави, които се посещават. Стойността на покритието се вписва в договора. Застраховката е задължителна според ЗТ като Потребителят може да сключи застраховка в агенция по свое желание или да изпрати валидна застрахователна полица, сключена с желата от него застрахователна компания до 7 дни преди отпътуване. Агенцията може да предложи и застраховка „Отказ от пътуване” от страна на Потребителя.

  1. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

8.1. ТО се задължава да проведе екскурзията до указаното мястото в съответствие с предварително обявената програма.

8.2. В случай на обективни обстоятелства, независещи от ТО, същата има право да извърши промени в предварително обявените дати, час и място на заминаване, маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията.

8.3. За обективни обстоятелства по предходната точка следва да се считат: форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид непредвидени аварии; пожари;наводнения; земетресения и други природни бедствия от всякакъв вид, стачки, административни разпореждания и др. независещи от ТО пречки, които възпрепятстват изпълнението на задължението му.

8.4. Цените на екскурзиите са валидни за групи по 40 туристи при екскурзии с автобус.Туроператорът има право да променя транспортната фирма, осъществяваща пътуването с оглед броя на записаните туристи по определена програма, без да променя цената,вида и категорията транспортно средство. В случай, че минималния брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, ТО уведомява Потребителя по телефона, адреса или електронната поща, които Потребителят е декларирал в Договора 7 работни дни преди датата на заминаване и предлага повишаване на цената на екскурзията, промяна в програмата на екскурзията, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 24 часа след получаване на уведомлението от ТО. Приемането на промените се установява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителя не е съгласен с предложените промени, ТО се задължава да възстанови пълния размер на внесената от Потребителя сума за съответната екскурзия в срок от 7 календарни дни. ТО не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуването, което не е проведено.

8.5. ТО не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете на пътуване, които не зависят от ТО, а именно: забавяне на самолетни полети по технически, метеорологични причини; анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; загуба или повреда на багаж по врeмe на пътуването; отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и граничните служби, туриста да излезе извън България или да влезе в страна на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

8.6. ТО не носи отговорност по изпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор, ако причината за това се дължи на Потребителя, действия на трето лице несвързано с изпълнението на Договора, непреодолима сила или събитие което не може да бъде предвидено или избегнато от ТО и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

8.7. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТО на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница в тези случаи е до 50 % от стойността на тези услуги.

8.8. ТО не носи отговорност за допълнителните мероприятия и услуги, изпълнявани от трети лица, за които е издаден допълнителен билет, като фериботни билети, билети за градски транспорт и др.

8.9. ТО си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на

пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според ТО или друго оторизирано от ТО лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други Потребители, служители или партньори на ТО. ТО не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

8.10. В случай, че Потребителят е лице, което не е навършило 18г., пътува без родителите си и няма надлежно оформена нотариална декларация от родителите или същата е неправилно оформена, ТО не забавя провеждането на програмата на останалите от групата и не дължи неустойка на Потребителя за непроведеното пътуване.

8.11. Потребителят има право в срок от 20 дни преди пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТО за заплащането на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 5лв., ако не е упоменато друго. Трето лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

8.12. При пътуване извън България, Потребителят се задължава да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и РБългария. Потребителя, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

8.13 Потребителят се задължава да заплати незабавно стойността на всички щети на ТО, хотелите, транспортните средства и на трети лица, причинени от него или от пътуващите с него непълнолетни придружители.

8.14 Потребителят се задължава да спазва законите в посетените държави, независимо дали е запознат с тях или не. При групови пътувания, Потребителят се задължава да не престоява по-дълго от срока на екскурзията и да се върне в РБългария заедно с групата, с която пътува. При отказ от граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на теритирията на съответната държава,ТО не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

8.15 Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Екскурзоводът не изчаква закъснелите лица. Всички разходи претърпени от Потребителя поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобуса са изцяло за сметка на Потребителя независимо от причините за закъснението.

8.16. Потребителят се задължава преди подписване на договора да информира ТО в случай, че той или лицата, за които отговаря имат психическо или друго заболяване, физически проблем, увреждания или др. подобно състояние, което би могло да доведе до необходимост от медицинска помощ или други специфични грижи и мерки. В случай, че Потребителят не е предоставил или не е предоставил своевременно такава информация, същият дължи обезщетение на ТО и/или на другите пътуващи лица  за всички допълнителни разходи или възникнали от това вреди.8.17 ТО не е длъжен да изчака Потребителя при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатените от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.

8.18 Терминът “свободно време” в туристическата програма, означава, че през това време персоналът на ТО и автобусът не обслужват туристите.

8.19 Екскурзоводът няма право да води групата в музеи с платен вход, където това имат право само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат ангажирани, срещу допълнително заплащане.

  1. АНУЛАЦИИ

Анулирането се извършва в офиса на ТО, като Потребителя в писмена форма подава искане за анулация на пътуването в следните срокове и със следните неустойки, независимо от причините

-до 1 месец преди датата на тръгване се възстановява внесената сума. В случаите когато има издаден самолетен или друг билет или направена резервация за хотелско настаняване ТО удържа сума в зависимост от условията на превозвача или хотела.

-от 30 до 15 работни дни до датата на тръгване, неустойката е пълната сума на депозита;

-от 14 до 10 работни дни до датата на тръгване неустойката е 70% от цената на екскурзията;

-под 9 работни дни до датата на тръгване неустойката е 100% от цената на цялата екскурзия.

10. РЕКЛАМАЦИИ

ТО представлява чуждестранни туристически агенции, хотели, транспортни компании и не носи отговорност за качеството на обслужване на всички случаи извън контрола на ТО. Рекламации се правят на място, в писмен вид и в присъствието на представител на съответната организацията и трябва да бъдат подписани от над 50% от туристите. Направеният протокол се предоставя на ТО в 3-дневен срок след завръщането в България. След този срок рекламации не се приемат. Един месец след тази дата ТО трябва да даде писмен отговор относно направената рекламация. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на ТО.

Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизирани власти в съответната страна, а не от ТО.

  1. АГЕНЦИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ

11.1. За загубени вещи или документи на Потребителя;

11.2. И не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на определените за пътуване място и време;

11.3. Ако някои туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма са в почивка или не работят в деня, в който са определени за разглеждане в програмата.